Schema

Träningstider är följande:

Tisdag: 19.30 – 20.30
Torsdag: 19.30 – 20.30
Söndag: 19.30 – 20.30

Privata pass bokas via mail och överrenskommelse!